IV Turniej Szachowy o Puchar 50-lecia Libiąża  16.03.2019

PATRONAT HONOROWY:

• Burmistrz Libiąża Jacek Latko

TERMIN I MIEJSCE GRY:

• Rozpoczęcie turnieju 16.03.2019 o godzinie 10.00
• Zakończenie planowane około godziny 14.00
• Libiąż, ulica Górnicza 1 - Libiąskie Centrum Kultury

GRUPY, SYSTEM ROZGRYWEK:

• Open A ogólnodostępny - 7 rund / P'15
• Open B do lat 11 (2008 i młodsi) - 7 rund / P'15
• Open C do lat 8 (2011 i młodsi) - 7 rund / P'15

OPEN A OGÓLNODOSTĘPNY:

• Nagroda główna: I miejsce - 200 PLN + Puchar
• Szczegółowa lista nagród podana będzie w trakcie rozgrywek
Dodatkowe nagrody: kategorie rankingowe, juniorskie

OPEN B DO LAT 11 (2008 I MŁODSI):

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 11

OPEN C DO LAT 8 (2011 I MŁODSI):

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 8
Statuetka dla najmłodszego uczestnika turnieju

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Dokonanie zgłoszenia do 15.03.2019 na stronie - Open A, Open B, Open C
• Potwierdzenie i opłacenie wpisowego w dniu rozgrywek do godziny 9.45

WPISOWE:

• Open A ogólnodostępny - 15 PLN
• Open B do lat 11 (2008 i młodsi) - 10 PLN
• Open C do lat 8 (2011 i młodsi) - 10 PLN
• Mieszkańcy Gminy Libiąż - bezpłatnie

KLAUZULA INFORMACYJNA / RODO:

Uczestnicy turnieju szachowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.