III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Libiąża  17.03.2018

PATRONAT HONOROWY:

• Burmistrz Libiąża Jacek Latko

WSPÓŁORGANIZATORZY:

• Libiąskie Centrum Kultury
• UKS Pałac Młodzieży Katowice

TERMIN I MIEJSCE GRY:

• Rozpoczęcie turnieju 17.03.2018 o godzinie 10.00
• Libiąż, ulica Górnicza 1 - Libiąskie Centrum Kultury

GRUPY, SYSTEM ROZGRYWEK:

• Open A ogólnodostępny - 7 rund / P'15
• Open B do lat 11 (2007 i młodsi) - 7 rund / P'15
• Open C do lat 8 (2010 i młodsi) - 7 rund / P'15

OPEN A OGÓLNODOSTĘPNY:

• I miejsce - 200 PLN + Puchar
• II miejsce - 100 PLN
• III miejsce - 100 PLN
• IV miejsce - 50 PLN
• V miejsce - 50 PLN
Dodatkowe nagrody rzeczowe:
• Najlepszy zawodnik do 1300 ELO, do 1700 ELO
• Najlepszy junior do lat 13, do lat 15

OPEN B DO LAT 11 (2007 I MŁODSI):

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 11

OPEN C DO LAT 8 (2010 I MŁODSI):

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 8
Statuetka dla najmłodszego uczestnika turnieju

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Dokonanie zgłoszenia do 16.03.2018 na stronie - Open A, Open B, Open C
• Potwierdzenie i opłacenie wpisowego w dniu rozgrywek do godziny 9.45

WPISOWE:

• Open A ogólnodostępny - 15 PLN
• Open B do lat 11 (2007 i młodsi) - 10 PLN
• Open C do lat 8 (2010 i młodsi) - 10 PLN
• Mieszkańcy Gminy Libiąż - bezpłatnie