VIII Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MDK Koszutka  30-31.03.2019

WSPÓŁORGANIZATORZY:

• Miejski Dom Kultury "Koszutka"
• UKS Pałac Młodzieży Katowice

TERMIN I MIEJSCE GRY:

• Rozpoczęcie turnieju 30.03.2019 o godzinie 10.00
• Katowice, ulica Krzyżowa 1 - MDK "Koszutka" Filia Dąb

GRUPY, SYSTEM ROZGRYWEK:

• Open A do lat 11 (2008 i młodsi) - 7 rund / P'60
• Open B do lat 9 (2010 i młodsi) - 7 rund / P'60

OPEN A DO LAT 11 (2008 I MŁODSI):

• Możliwość zdobywania kategorii szachowych
Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + 100 PLN
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• VI miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 11

OPEN B DO LAT 9 (2010 I MŁODSI):

• Możliwość zdobywania kategorii szachowych
Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + 100 PLN
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• VI miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 9
Statuetka dla najlepszego uczestnika do lat 7

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Dokonanie zgłoszenia do 29.03.2019 na stronie - Open A, Open B
• Potwierdzenie i opłacenie wpisowego w dniu rozgrywek do godziny 9.45

WPISOWE:

• Open A do lat 11 (2008 i młodsi) - 30 PLN

• Open B do lat 9 (2010 i młodsi) - 30 PLN

HARMONOGRAM ROZGRYWEK:

OPEN A i B - 7 RUND / P'60

każda runda planowana jest zaraz po zakończeniu poprzedniej

sobota 30.03.2019 - 4 rundy

niedziela 31.03.2019 - 3 rundy

I runda o godzinie 10.00

V runda o godzinie 10.00

KLAUZULA INFORMACYJNA / RODO:

Uczestnicy turnieju szachowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.