VII Oświęcimski Turniej Szachowy o Puchar Starosty 30.11.2019

PATRONAT HONOROWY:

• Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

WSPÓŁORGANIZATORZY:

• Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
• Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu

TERMIN I MIEJSCE GRY:

• Rozpoczęcie turnieju 30.11.2019 o godzinie 10.00
• Oświęcim, ulica Olszewskiego 2A - Szkoła Podstawowa nr 2

GRUPY, SYSTEM ROZGRYWEK:

• Open A ogólnodostępny - 7 rund / P'15
• Open B do lat 8 i 11 (2008 i młodsi) - 7 rund / P'15

OPEN A OGÓLNODOSTĘPNY:

• Nagroda główna: I miejsce - 250 PLN + Puchar
• Lista nagród głównych podana będzie w trakcie rozgrywek
Klasyfikacja juniorska - Statuetki
• Najlepszy junior do lat 13: I, II i III miejsce
• Najlepszy junior do lat 16: I, II i III miejsce
Klasyfikacja rankingowa - nagrody rzeczowe
• Najlepszy zawodnik do 1300, do 1500, do 1700 ELO
• Nagrody dodatkowe dla najlepszych z powiatu oświęcimskiego

OPEN B DO LAT 11 (2008 I MŁODSI):

Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 11
• Nagrody dodatkowe dla najlepszych z powiatu oświęcimskiego

OPEN B DO LAT 8 (2011 I MŁODSI):

Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników turnieju
• I miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• II miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• III miejsce - Puchar + Medal + nagroda rzeczowa
• IV miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
• V miejsce - Medal Pamiątkowy + nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszej juniorki do lat 8
Statuetka dla najmłodszego uczestnika
• Nagrody dodatkowe dla najlepszych z powiatu oświęcimskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Dokonanie zgłoszenia do 29.11.2019 na stronie - Open A, Open B
• Potwierdzenie i opłacenie wpisowego w dniu rozgrywek do godziny 9.45

WPISOWE:

• Open A ogólnodostępny - 20 PLN
• Open B do lat 8 i 11 (2008 i młodsi) - 10 PLN

KLAUZULA INFORMACYJNA / RODO:

Uczestnicy turnieju szachowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.